ความหมายของสิ่งประดิษฐ์

ความหมายของงานแฮนด์เมด คือ งานที่เกิดขึ้นจากการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้คนสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่นานาประการ หรือเพื่อความสวยงาม หรือแต่งตกแต่งหรือเพื่อคุณประโยชน์ใช้สอย
ที่ไปที่มาของงานแฮนด์เมด ประดิษฐกรรมเกิดขึ้นด้วยเหตุว่ามนุษย์เป็นผู้ผลิตผู้พัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแบบ ผลงานด้วยความคิดริเริ่มที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล มีจุดประสงค์สำหรับในการสร้างประดิษฐกรรมที่จะตอบสนอง ความอยากด้านผลดีใช้สอย งานแฮนด์เมดมีความเกี่ยวเนื่องรวมทั้งเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคนประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อน เกี่ยวพันกับ w88 ขนบประเพณีและก็ขนบธรรมเนียมทางศาสนา
วิธีการประดิษฐ์งานแฮนด์เมด การผลิตสรรค์งานแฮนด์เมดให้ประดิษฐ์ให้ไปถึงเป้าหมายนั้น เด็กนักเรียนควรมีความชอบใจ สำหรับในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการดังต่อไปนี้

1. หมั่นศึกษาหาความรู้ในงานที่ตัวเองพึงพอใจ โดยเล่าเรียนจากผู้ที่มีความชำนาญการในชุมชนการสถานที่เรียน จากแบบอย่างประดิษฐกรรมที่พอใจ
2. เรียนรู้วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีดำเนินการ สำหรับการประดิษฐ์งานโดยการวิเคราะห์ ด้วยตัวเองหรือเรียนรู้จากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ หรือจากสื่อต่างๆตัวอย่างเช่น นิตยสาร หนังสือ ฯลฯ
3. ทดสอบการกระทำการประดิษฐ์ ผู้เรียนจะต้องทำการศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทดลองทำตามแนวความคิดที่ได้สร้างสรรค์ไว้ และก็มีการปรับปรุง ข้อผิดพลาดจนกระทั่งเสร็จเป็นงานประดิษฐ์ที่พึงพอใจ